آموزش ++C – جلسه ۳ (بخش ۱)


رضا شکری آموزش مهر ۱۳۹۵ ۰۷

در جلسه ۳ آموزش ++C اجزای مختلف کد برنامه جلسه قبل را بررسی میکنیم

در کد برنامه بالا include  <iosream> , int main () , return 0 # و cout را در جلسه قبل توضیح دادم؛ شما هر تابعی را که تعریف میکنید یک آکولاد باز ( } ) و یه آکولاد بسته دارد ( { ) که تعیین میکند تابع تمام شده است طبق تصویر زیر:

photo_2016-09-19_13-52-13

تا چند جلسه ی آینده شما هر برنامه ای را که بنویسید دقیقا کد های زیر را خواهد داشت که شما باید همین کدها را طبق باکس و تصویر زیر در ادیتور بنویسید :

photo_2016-09-19_13-57-29

و در بین آکولادها در ادیتور طبق تصویر زیر هر کدی را که میخواهید میتوانید بنویسید:

photo_2016-09-19_14-03-17

ممکن است شما بجای ;”cout << “Salam بیست خط کد بنویسید و بعد return 0 و آکولاد بسته خواهید داشت طبق تصویر :

photo_2016-09-19_14-08-17

پس در ادیتور نوشتم salam که همان طور که تصویر زیر میبینید روی صفحه نمایش نوشته شد salam و در انتها press any key to continue را برای ما انجام داد.

photo_2016-09-19_16-00-48

به نظرتان اگر بخواهیم روی صفحه نمایش سه بار بنویسیم salam، چه تغییری در کد باید انجام بدهیم، قبل از رفتن به خط بعد کمی فکر کنید.

برای این که سه بار بخواهیم بنویسیم salam طبق تصویر زیر عمل میکنیم که بعد اجرا کد سه بارSalamSalamSalam مینویسد.

photo_2016-09-19_16-09-09

اما ممکن است شما کد را مانند تصویر زیر زده باشید که این کد فقط یک بار روی صفحه نمایش salam را می نویسید؛ اما چرا یک بار Salam را می نویسد؟ بعدها خواهید فهمید چرا.

photo_2016-09-19_16-16-19

قبل از این که بخواهم این قسمت از جلسه را تمام کنم یک راه حل دیگر نیز وجود دارد،این است که شما سه بار در ادیتور ;”cout << “salam را بنویسید طبق تصویر زیر:

photo_2016-09-19_16-21-06

ادامه دارد…برچسب ها :

نظرات