از اینجا شروع شدسلام

همه چی از اینجا شروع شد . از الان ، از ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه سه شنبه ۱۵ آبان سال ۱۳۹۱  که من این سایت رو راه اندازی کردم . از مسئولیتی که احساس می کردم در قبال جامعه ی نرم افزارهای آزاد . امیدوارم بتونم سهم کوچیکی در گسترش نرم افزارهای آزاد و فلسفه آزادی داشته باشم .