افزوده شدن صفحه ورود به “اوبونتو وان” به نصاب اوبونتو ۱۳.۱۰


سید حسین اسلامی نژاد اخبار اوبونتو شهر ۱۳۹۲ ۱۱

ورود به حساب اوبونتو وان به نصاب اوبونتو ۱۳.۱۰ افزوده شد .

 صفحه ورود به اوبونتو وان در نصاب اوبونتو همچنین شامل عضویت سریع برای کسانی است که حساب اوبونتو وان ندارند . در صورتی که در حین نصب به اینترنت دسترسی ندارید یا تمایلی به ورود به حساب اوبونتو وان خود ندارید نیز می توانید این مرحله را به بعدا موکول کنید و مراحل نصب را ادامه دهید .

ubuntu-one-log-in-ubuntu-installer

ترجمه ای آزاداز این منبعبرچسب ها :

نظرات