برنامه زمانی انتشار اوبونتو ۱۴.۰۴ اعلام شد


سید حسین اسلامی نژاد اخبار اوبونتو شهر ۱۳۹۲ ۱۰

هفدهم آوریل ۲۰۱۴ به عنوان تاریخ انتشار Ubuntu 14.04 LTS تعیین شد .

تاریخ های اعلام شده توسط کنونیکال ممکن است تغییر کنند و لزومی به ثبت دقیق آنها نیست .

خواهر و برادرهای اوبونتو ؛ زوبونتو ، لوبونتو و کوبونتو با دو نسخه آلفا و بتا زودتر از اوبونتو برای آزمایش در دسترس خواهند بود .

برنامه انتشار ubuntu 14.04 LTS :

آلفا ۱ – ۱۹ دسامبر ( ۲۸ آذر)

آلفا ۲ – ۲۳ ژانویه ( ۳ بهمن )

بتا ۱ – ۲۷ فوریه ( ۸ اسفند )

نسخه نهایی بتا – ۲۷ مارس ( ۷ فروردین )

نسخه کاندید انتشار – ۱۰ آوریل ( ۲۱ فروردین )

اوبونتو ۱۴.۰۴ – ۱۷ آوریل ( ۲۸ فروردین )

ترجمه ای آزاد از این منبعبرچسب ها :

نظرات