حامد جلاییبه نام خدا

دی سحری بر گذری گفت مرا یار                        شیفته و بی‌خبری چند از این کار

 

به عنوان حامی مالی و  در کنار دوست عزیزم سید حسین اسلامی نژاد در سمت  مدیریت سایت و همچنین نویستده در خدمت شما عزیزان گنو/لینوکسی هستم.

امید آنکه مطالب این سایت مفید و روند پیشرفت رو جلو باشه و از تمامی دوستان و عزیزان گنو/لینوکسی خواهان کمک در این زمینه هستیم.

باشد که سایه پروردگار همیشه بالای سرمان و گرمای خورشید در دلمان باشد.