حسین حیدریحسین حیدری هستم, یک طرفدار آرچ لینوکس و متن باز 🙂